Podpořené projekty

Renomovaná umělkyně Kateřina Šedá uspěla s projektem Tvařte se normálně!, který pomocí deseti participativních performancí na velkoformátových fotografiích zdokumentuje deset různých komunit obyvatel Mladé Boleslavi a pokusí se tak analyzovat specifika města a vytvořit jeho netradiční kroniku.

Muzeum Mladoboleslavska zaujalo porotu on-line encyklopedií Mladé Boleslavi, platformy ke sdílení a šíření informací zpracovávaných v paměťových institucích regionu a jejich popularizaci.

Lidé se budou moci těšit také na scénické zpracování České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou v Městském divadle Mladá Boleslav připraví díky úspěchu ve výzvě Spolek přátel umění Mladá Boleslav, jenž zapojí také žáky základních uměleckých škol.

Pátým podpořeným subjektem je nezisková organizace Post Bellum, která do projektu Pamětníci bombardování Mladé Boleslavi vzpomínají zpracuje osobní příběhy současných i bývalých obyvatel města, kteří byli svědky tragických událostí 9. května 1945.
Porota ocenila rovněž komplexně pojatý projekt Kultura na venkov!, který připravila SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, a který propojuje divadlo, děti i seniory z institucí v regionu.
Posledním projektem, který porota vybrala k podpoře, je cyklus koncertů klasické hudby Rok na čtyři doby, jenž předložil spolek 4ART s cílem představovat pravidelně v Mladé Boleslavi špičku české i světové hudební scény v pečlivé dramaturgii Miroslava Sekery