Otevřené kulturní výzvy
pro Mladoboleslavsko

Doba je pro kulturu nepříznivá, o to důležitější je nyní kulturní projekty podpořit. Nadační fond Škoda Auto a nadační fond Bohemian Heritage Fund společně organizují projekt Kultura má zelenou, který přinesl dvě otevřené grantové výzvy.
Cílem bylo podpořit v tvorbě umělce z celé České republiky a obyvatelům Mladoboleslavska nabídnout nové kulturní projekty mimořádné kvality.

Grantové výzvy

1/

Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska

Komu je grant určen: široká veřejnost


Výše možného grantu: 30 000 Kč

Celkové prostředky grantu: 100 000 Kč

Výzva již byla ukončena.

Vytvořme společně paměť regionu

2/

Nové vize pro kulturu
 

Komu je grant určen: profesionální umělci a tvůrci, promotéři, kulturní instituce apod.

Výše možného grantu: neomezeno

Celkové prostředky grantu: 1 100 000 Kč

Výzva již byla ukončena.

Vytvořme společně nové vize pro kulturu

Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska

Odborná komise složená z osobností Nadačního fondu ŠKODA AUTO a Bohemian Heritage Fund vyhodnotila příběhy přihlášené do grantové výzvy Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska, která si kladla za cíl objevovat méně známé osudy osobností, předmětů i dalších artefaktů spojených s mladoboleslavským regionem. Finanční odměnu získá deset nejlepších příběhů. Panelová výstava představí na přelomu srpna a září všechny přihlášené příběhy i artefakty.

„Grantová výzva Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska vzbudila opravdu velký zájem veřejnosti. V nadačním fondu jsme přesvědčeni o tom, že budoucnost regionu nelze tvořit bez znalosti jeho historie, a že pozitivní příklady mohou občany motivovat,“ říká ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO Ladislav Kučera. „Rádi bychom proto vyzvali obyvatele Mladoboleslavska, aby s námi i po skončení výzvy sdíleli příběhy, které jsou jim osobně blízké.“

Deset nejzajímavějších přihlášených příběhů dokumentuje historické počiny, které mají smysluplné pokračování v současnosti, a představuje zajímavosti, kuriozity nebo osobní „malé dějiny“, které přispívají k porozumění komunity obyvatel. Mezi nimi je například příběh velocipédu Josefa Procházky, osudy doktora Karla Marka, který zahynul v koncentračním táboře, nebo fragment kachlu hraběnky Eleonory ze zámku Zvířetice.

Veškeré přihlášené příběhy budou prezentovány na webových stránkách Kultura má zelenou a formou panelové výstavy v exteriéru města i okolí, která tak přinese originální kroniku regionu. K některým z příběhů se pak budou na konkrétních místech realizovat i další doprovodné programy.

Pokud se chcete do projektu i nadále zapojit, další příběhy můžete zasílat na granty@kulturamazelenou.cz

Dřevěná krabička praktického lékaře Karla Marka nalezené v jeho domě obsahovala pánské toaletní potřeby, léky a další osobní věci
Úlomek zeleného renesančního kachle s motivem anděla, jediná památka vnitřní podoby původního zámku ve Zvířeticích
I jízdní kolo může mít svůj příběh (velocipéd z dílny Bezno Josef Procházka)
Pánské vlněné sako z dílny krejčího Františka Fibricha se našlo před lety při úklidu půdy

Nové vize pro kulturu

Grantová výzva Nové vize pro kulturu, kterou společně vyhlásily Nadační fond Škoda Auto a Bohemian Heritage Fund, hledala mimořádné kulturní projekty pro Mladoboleslavsko. Sešlo se přes 40 žádostí, které vyhodnotila odborná komise. K podpoře bylo nakonec vybráno šest projektů a Nadační fond Škoda Auto navýšil dotaci z 1,2 milionu korun na 2,1 milionu korun.

Kreativní osobnosti z celé České republiky mohly v rámci výzvy přijít s novou vizí, uměleckou formou nebo nápady, jak kulturu připravit na nová pravidla, jež mohou v budoucnu nastat. „V žádostech přicházely s pestrou škálou projektů, od teoretických po praktické, od vážné hudby přes dokumentární filmy po výtvarné umění. Odbornou porotu nejvíce zaujala šestice projektů, jež nejlépe reflektovaly zadání výzvy a její cíle,“ popisuje Lenka Lindaurová, spoluautorka výzvy a umělecká ředitelka nadačního fondu Bohemian Heritage Fund.

Renomovaná umělkyně Kateřina Šedá uspěla s projektem Tvařte se normálně!, který pomocí deseti participativních performancí na velkoformátových fotografiích zdokumentuje deset různých komunit obyvatel Mladé Boleslavi a pokusí se tak analyzovat specifika města a vytvořit jeho netradiční kroniku.

Muzeum Mladoboleslavska zaujalo porotu on-line encyklopedií Mladé Boleslavi, platformy ke sdílení a šíření informací zpracovávaných v paměťových institucích regionu a jejich popularizaci.
Pátým podpořeným subjektem je nezisková organizace Post Bellum, která do projektu Pamětníci bombardování Mladé Boleslavi vzpomínají zpracuje osobní příběhy současných i bývalých obyvatel města, kteří byli svědky tragických událostí 9. května 1945.

Muzeum Mladoboleslavska zaujalo porotu on-line encyklopedií Mladé Boleslavi, platformy ke sdílení a šíření informací zpracovávaných v paměťových institucích regionu a jejich popularizaci.

 

Porota ocenila rovněž komplexně pojatý projekt Kultura na venkov!, který připravila SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, a který propojuje divadlo, děti i seniory z institucí v regionu.
 
Posledním projektem, který porota vybrala k podpoře, je cyklus koncertů klasické hudby Rok na čtyři doby, jenž předložil spolek 4ART s cílem představovat pravidelně v Mladé Boleslavi špičku české i světové hudební scény v pečlivé dramaturgii Miroslava Sekery

Mezi těchto šest projektů nakonec výzva rozdělí navýšenou dotaci v celkové výši přesahující 2,1 milionů korun. „Množství, a především kvalita přihlášených projektů nás upřímně překvapila a potěšila. Rozhodli jsme se proto nejen navýšit finanční obnos výzvy, ale také ji vypisovat pravidelně, abychom mohli nasytit kulturní poptávku v regionu, která je zjevně vysoká. Což je skvělá zpráva,“ vysvětluje Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto.

Během následujících měsíců budou projekty postupně realizovány, na podzim letošního roku oba fondy počítají s vypsáním nového ročníku grantové výzvy.

Souběžně s výzvou Nové vize pro kulturu byla vypsána také výzva Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska. V ní široká veřejnost sdílela zajímavé a netradiční rodinné vzpomínky či artefakty. I těch se sešlo několik desítek, porota vybrané odměnila a oba nadační fondy na konci léta všechny představí ve výstavním projektu, který tak přinese netypickou kroniku regionu.